HealingSoundMovement.com

Blauwdruk

Geachte lezer, met trots wil ik jullie meedelen dat mijn boek 'Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie' vanaf maandag 21 januari 2008 verkrijgbaar is in de boekhandel in Nederland en Belgie. Het boek is ook via ons direct verkrijgbaar update 2014: uitverkocht)! ([email protected])

Blauwdruk_kaft_jpeg_recht_1.JPG

(Ankh-Hermes BV, www.ankh-hermes.nl , ISBN: 9789020200720, Geïllustreerd,
Prijs: €29,50, Blz.: 248, paperback, inclusief nieuwe muziekcd 80 minuten)

Dit boek bevat belangrijke nieuwe informatie, inzichten en doorgevingen op het gebied van spiritualiteit en nieuwe wetenschap. Het boek probeert positieve bijdragen te leveren aan de verhoging van bewustzijn en transformatie processen. Het bevat onder andere ook revolutionaire mogelijkheden voor vrije energie en heling met bewustzijn, intentie, geluid en muziek, licht en energie ('Informatie Geneeskunde', de titel van mijn volgende boek). Het bespreekt de tekortkomingen van onze huidige wetenschappelijke inzichten, de blinde vlekken en ons beperkt inzicht in de huidige elektromagnetische theorie en de holografische en multidimensionale werkelijkheid. De 'werkelijke werkelijkheid' heeft een muzikaal, holografisch en multidimensionaal karakter. De blauwdruk van deze werkelijkheid bestaat uit staande golven van geluid en 'bevroren muziek' en uit 'gevangen licht' en interferentiepatronen. Wij zijn zelf meer elektromagnetische en akoestische wezens, dan biochemische wezens! De blauwdruk werkt met geluid, licht, geometrie, water, energie en overdacht van informatie...

Om een idee te geven van de inhoud van het boek volgt hier een lijst met trefwoorden (willekeurig) en een korte boekbeschrijving (helemaal onderaan deze email volgt nog een beschrijving van de bijzondere muziekopnames en energetische processen op de muziek-cd die is toegevoegd aan het boek).

Trefwoorden van besproken onderwerpen:
De muzikale werkelijkheid, de holografische werkelijkheid, de multidimensionale werkelijkheid, de relatie tussen geluid en licht (en heilige geometrie en water), de wereld is geluid, bewustzijn en intentie, creatie en manifestatie, de virtuele wereld en (vrije!) nulpuntenergie, Chi en de Aether, kwantummechanica, de blauwdruk van geluid, licht en energie, Cymatica (hoe klank vorm bepaalt), de occulte kracht van klank en soundhealing, resonantie en entrainment, frequentie en trilling, biofotonen en fononen, straling, coherentie (samenhang), fase en interferentie, getallen en een multidimensionele fysica, graancirkels en zandcirkels, de (akoestische en elektromagnetische!) rol van 'junk' DNA en de invloed van woorden, intentie en emoties op ons DNA, geluid en licht in ons lichaam, paranormale fenomenen, levitatie, antizwaartekracht, multidimensionale fenomenen, buitenaardsen en Goden, Arcturianen en Judith Moore, het werk van John Keely, scalair elektromagnetisme (een nieuwe kijk op elektromagnetisme en de werkelijkheid), octaven en dimensies, non-lokaliteit, celdeling en cellulaire communicatie (m.b.v. holografisch geluid en licht!), vortexen en energetisch water, watergeheugen, waterkristallen, vloeibare kristallen in ons lichaam, bezielde wetenschap, een verbonden universum, Bohm's impliciete orde en de verborgen orde in het universum, de gedaanteverwisseling van een elektron, gedachten en emotie en hun invloed op het hart en DNA, compassie en liefde als ontspanner van het DNA, beperkte bandbreedte en zintuiglijke beperkingen, psycho-neuroimmunologie en suggestie, het brein als zender en ontvanger, morfogenetische velden, evolutie, sterrenkinderen, grote omwentelingen, kosmische veranderingen en 2012, fotonengordel en multidimensionale doorgevingen, je eigen werkelijkheid scheppen, Law of Attraction en andere 'Secrets', overtuigingen, affirmaties en illusies, holografische cellen, water en DNA als 'nulpuntenergie-spoelen', watermuziek en 'sacred space' scheppen, Tomatis en geluid, de tijd als elektromagnetische dimensie, materie binden en ontbinden met geluid, de relatie tussen energie en materie (en bewustzijn!), implosie en Schauberger, licht en de pijnappelklier, multidimensionale klanken, de 3-6-9 matrix van getal, 7-7-7, de harmonie van getallen, de Wet van Drie en de Wet van het Octaaf, de Law of One, 'Zo boven, zo beneden', de kracht van de stem en klinkers, mantras, 432 Hertz, Pythagoras en de muziek der sferen, de staande zwaartekrachtgolf van het universum (Muller), spiralen, gulden snede, vortexenergie (Gariaev en Miller) en het fractale universum (Dan Winter), poorten naar andere dimensies, superstrings, de hyperruimte in, ongeziene werelden, de toekomstige wetenschap van geluid en muziek. En meer...

BLAUWDRUK, ‘De multidimensionale werkelijkheid van Creatie en Manifestatie'
Dit boek wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht, en energie. Geluid, trilling en energie zijn ook betrokken bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs met ons DNA, onze gedachten, emoties, intenties en bewustzijn!

Nieuwe wetenschappelijke vondsten tonen aan dat een aantal fundamentele aannames over de zeer koppige illusie van ‘de werkelijkheid’ incompleet of onjuist kunnen zijn. We staan pas aan het begin van een werkelijk begrip van de fysische realiteit en de blauwdruk achter de matrix van onze beperkte driedimensionale zintuiglijke waarneming. Begrip van de multidimensionale, holografische en muzikale blauwdruk principes van creatie en manifestatie, zal leiden tot het ontvouwen van het ware beeld van de ‘werkelijke werkelijkheid’!

De muziek-cd bij Blauwdruk
De toegevoegde muziek-cd bij het boek (80 minuten!) maakt het mogelijk om de concepten die in het boek behandeld worden, ook energetisch in trilling en resonantie te voelen en de blauwdruk te ervaren!  De cd bevat informatievelden ('sacred space'), codes en informatie overdracht die zijn verwerkt in de muziek en waarmee je in resonantie kunt komen door er naar te luisteren. De cd die toegevoegd is aan dit boek bevat –verwerkt met de speciaal voor dit boek geproduceerde helende muziek, tekst en zang- onder andere de volgende uitzonderlijke elementen:

Meer informatie, artikelen, muziek en een agenda met lezingen, optredens en workshops vindt u op www.healingsoundmovement.com  en www.centrumzonnewijzer.nl Voor nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via [email protected] , u ontvangt dan steeds de laatste informatie en nieuwtjes. Reacties op het boek en de cd zijn welkom... Dank julllie wel!

John Consemulder


↑ terug naar boven